Studny

A. Naše firma pracuje v regionu od roku 1992, kdy navázala na výzkumnou činnost koloběhu vody a vodních zdrojů v Beskydech na výzkumné stanici Hnojník, která zde působila na místním zámku od roku 1952. Od doby zahájení soukromé podnikatelské průzkumné činnosti jsme vyprojektovali a realizovali více jak 6000 jímacích studní pro občany, firmy i obce v regionu. V současnosti patříme mezi významné firmy, řešící vodu na Ostravsku a v oblasti Beskyd.
B. Vlastní měřící průzkumná činnost a hydrogeologický průzkum pro vytýčení nových studní vychází z:
a) dlouhodobých zkušeností z telestézického měření a 35-leté praxe v oboru výzkumu vody .
b) hledání vody a pramenů metodou VDV a přístrojem ABEM WADI a dalším geofyzikálním měřením
c) měření pomocí vlastní metody ELF a Feld-sondy typu GWL – 03

Tyto práce celkem zahrnují :
Hydrogeologický průzkum a hledání vody a pramenů
Projekty studní a vrtů – všech typů studní pro jejich povolení předem nebo převodem vrtů na vodní dílo
Hydrogeologické posudky pro studny , vrty a vsakování vod
Čerpací a stoupací hydrodynamické zkoušky v rozsahu expresního testu pro vydatnost
Technický dozor pro vrtání a kopání studní – hydrogeolog a báňský projektant
Znalecké posudky – zřizování studní a vrtů , ochrana vod a půdy i vodních zdrojů.

Poznámka:
Naše firma vlastní všechna platná oprávnění, nutná pro projektování vodních a báňských staveb i prací hydrogeologa , ke zřizování kopaných i vrtaných studní, včetně soudně znalecké činnosti pro tuto problematiku.
Všechny námi projektované studny jsou realizovány včetně jejich dokončení společně s námi spolupracujícími vrtnými firmami již 25 let výhradně se zárukou na vodu !

Přesunout se na začátek