Radon

Firma je již 25 let odborné způsobilá k měření radonu, jako držitel povolení SUJB Praha.
Působíme zejména v celém regionu Ostravska.

A. Půdní radon
Jde o měření radonového indexu (rizika) na stavebním pozemku, které je vyžadováno jednak 1) před novou stavbou nebo 2) přístavbou domu s pobytovými prostorami. Povinnost měření vychází původně z vyhlášky č. 76/2001 Sb. a později z vyhlášky č. 206/2002 Sb., zákona č. 13/2007 Sb., vyhlášky č. 422/2016 Sb. a novely atomového zákona č. 263/2016 Sb. Při měření se provádí vzorkování půdního vzduchu a měření objemové aktivity radonu (OAR) se zařazením pozemku do nízkého, středního či vysokého indexu pozemku pro stavbu. Hodnocení vychází jednak z naměřených hodnot v kBq.m3, ale též z hodnocení propustnosti geologického podloží pro vodu a plyny.

B. Pobytový radon
Při měření radonu v pobytových prostorách měříme objemovou aktivitu radonu ( OAR) v objektu:

  1. Jednak před přestavbou či nástavbou stávajícího objektu pro doporučení , zda v objektu mají být provedena protiradonová opatření.
  2. Měříme před kolaudací objektu, zda uvedená stavba byla provedena s dostatečnou ochranou proti pronikání radonu.
  3. Měříme taktéž příkon fotonového dávkového ekvivalentu (gama záření) ze stavebního materiálu v budovách dozimetrem.

K výše uvedené činnosti provádíme pro stavebníky poradenskou činnost zdarma.

Přesunout se na začátek