Hledání vody

Specializovanou průzkumnou a měřící činností naší firmy, kterou se zabýváme více jak 35 let je vyhledávání pramenů pro zřizování vodních zdrojů –
studní a vrtů.
Pro tato měření používáme všechnu dostupnou techniku, metody i přístrojové vybavení.
Tu doplňujeme pro srovnání i vlastním telestézickým měřením na pozemku.
Dle vlastní propracované metodiky zaměříme a zakreslíme pro investora i průběh trasy a přibližnou hloubku pramenů.
Výsledkem této diagnostiky je, že všechny následné vrtné práce se dějí již řadu let vždy se zárukou na vodu, tedy bez rizika platby investora za nepoužitelný zdroj vody, a to je možné pouze proto, že úspěšnost naší diagnostiky je téměř 90%.
Tedy pokud je realizovaná studna pro investora nepoužitelná, vrt se neplatí.
Zásadní podmínkou však je, že veškeré vrtné a další práce jsou prováděny výhradně vrtnými, s námi spolupracujícími firmami, po odsouhlasení prací předem a pod technickým dozorem mou osobou, který provádím jako projektant vodních a báňských staveb a hydrogeolog.

Přesunout se na začátek